Kangen Leveluk 501 Super

158,000,000.00 140,000,000.00

Máy lọc nước Kangen Leveluk Super 501 là mô hình hàng đầu của Enagic cho việc sử dụng nhà nặng. Không có nước ionizer khác trên thị trường mà có thể so sánh. Tức máy lọc nước Leveluk Super 501 là độc nhất vô nhị hiện nay trên thị trường không có máy lọc nước nào có thể so sánh.

Kangen Leveluk Super – Top of the line model for heavy home or small business use

Danh mục: